Kathu

Dierekliniek

Besigheid Ure

Monday - Friday

07h30 - 17h30

Saterday

09h00 - 12h00

 

Maandag - Vrydag

07h30 - 17h30

Saterdag

09h00 - 12h00

 

Consultations by appointment

Closed on Sundays and Public Holidays

 

Konsultasies op afspraak

Gesluit on Sondae en openbare vakansiedae

Kathu Dierekliniek

 

By Kathu Dierekliniek word konsultasie op afspraak gedoen. Dit gee ons die geleentheid om individuele aandag aan elke pasient te gee tydens ondersoeke. Binne kliniek ( in-house) laboratorium toetse en behandeling van probleme voldoende tyd word toegelaat sodat niks afgejaag word nie. Afsprake spaar ook ons kliente se waardevolle tyd, aangesien hulle nie vir ure ledig in die wagkamer hoef te sit en wag net om die dokter te sien nie.

Dienste gelewer

 

Algemene Veeartseny konsultasies

Voorkomende inentings programme (immunisasies)

Endoparasietbeheer (ontwurming).

Ektoparasietbeheer (Bosluis en vlooibeheer).

Bloedsmere ondersoeke

Faeces ondersoeke

Volledige Urien-analises

Velskraap ontledings

X-strale met digitale x-straal masjiene

Chirugie in chirugiese teater

Mondhigiene in tande teater

Hospitalisasie van chirugie pasiente

Hospitalisasie van pasiente met nie-ansteeklike siektes

Isolasie kamer vir aanstelike pasiente

Plaas besoeke vir grootdiere

Bees dragtigheids-ondersoeke

Semen ondersoeke

Post Mortem diens 

  •  

Produkte beskikbaar

By Kathu Dierekliniek is die volgende eersteklas, top kwaliteit produkte beskikbaar:


Hills Science Plan en Vets Choice Honde Kos vir gebalanseerde voeding.

Avi-Plus produkte vir ons geveerde vriende.
ROGZ leibande, halsbande en halters vir u troeteldiere.
Opvoedkundige speelgoed.
Top kwaliteit ROGZ bedjies.

Vervoer hokkies.

 

 

Kathu Animal Clinic

 

At Kathu Animal Clinic, consultations are by appointment. This ensures enough time for individual attention to each patient during clincal examinations, in house laboratory tests and other treatments. Ample time is allowed so that nothing is missed.It also saves our client's time, as they do not have to sit and wait idle for hours in a waitingroom just to see the doctor. 

 

Services rendered

 

General Veterinary Consultations

Preventative vaccination programs.

Edoparasite controll (deworming).

Ectoparasite controll (tick and flea treatments).

Bloodsmear examinations 

Faecal sample examinations

Complete urinalysis

Skin scraping examinations

X-rays with digital processor

Surgery in surgical theatre

Oral hygiene in dental theatre

Hospitalisation of surgical patients

Hospitalisation of pasients with non-infectious diseases

Isolation room for contagious diseases

Farm call outs for large livestock

Cattle pregnancy examinations

Breeding Soundness examination of cattle (semen evaluation)

Post Mortem services 

 

 

Products for sale

The following first class, to quality products are available at Kathu Animal Clinic

 

Hills Science Plan and Vets Choice Pet foods.

Avi- Plus products for our feathery friends.

ROGZ collars, leashes and harnesses.

Educational toys.

Top quality ROGZ beds.

Transport cages.

 

 

 

 

 

 

 

 

Soek

Kontak ons

Telefoon
053 723 2058

Faks
053 723 1391

 

Adres
Hendrik van Eck Weg
Oorkant KFC
Kathu
8446

 

Pos Adres
Posbus 1661
Kathu
8446

 

vetdirectory-logo-to-companies---for-hyperlink-213x100