Kathu

Dierekliniek

Besigheid Ure

Monday - Friday

07h30 - 17h30

Saterday

09h00 - 12h00

 

Maandag - Vrydag

07h30 - 17h30

Saterdag

09h00 - 12h00

 

Consultations by appointment

Closed on Sundays and Public Holidays

 

Konsultasies op afspraak

Gesluit on Sondae en openbare vakansiedae

Kathu Dierekliniek

 

Kathu Dierekliniek is 'n eersteklas fasiliteit wat troeteldiere, grootvee, kleinvee en perde behandel. Plaasbesoeke vir die ondersoeke, behandeling en chirugie van plaasdiere word ook gedoen.  Die fisiese fasiliteit van Kathu Dierekliniek voldoen aan al die standaarde van 'n Veeartseny hospitaal.  Maar Dr. Jan Vorster het besluit om dit slegs as 'n Dierekliniek te registreer by die Suid-Afrikaanse Veterinêre Raad.

 

Kleindiere / Troeteldiere / Honde, Katte ens.

 

Tans is 80% van die kliniek se werkslading die behandeling en voorkomende gesondheidsorg van Kathu en die omgewing se geliefde en gewaardeerde troeteldiere. Honde, katte, kou voëls en ook soms die uitsonderlike eksotiese troeteldiere soos skilpaaie, iguanas, klein knaagdiere en klein primate word ge-ondersoek en behandel.

 

Grootdiere / beeste, skape, bokke, perde en varke

 

Ongeveer 20% van die praktyk se werkslading bestaan uit die behandeling en versorging van ons grootdier pasiënte.  Meeste grootdier gevalle soos moeilike kalwings, geslagsgeskiktheids ondersoeke en dragtigheids ondersoeke word op die onderskeie plase self gedoen.  Kathu Dierekliniek beskik oor n goed toegeruste Toyota Landcruiser waarmee ons uitgaan plase toe.   Amper alle grootdier noodgevalle kan vanuit die Landcruiser gehanteer word.

 

Kathu Diereklinie apteek en laboratorium

 

Kathu Animal Clinic

 

Kathu Animal Hospital is a first class facility that treats pets, small stock, cattle and horses. Farm calls for the diagnosis and treatment as well as surgery of farm animals are also done.  The physical facility complies with all the standards of a Veterinary hospital.  But Dr Jan Vorster decided to only register it as an Animal clinic with the South African Veterinary Councill.

 

Small Animals / Pets / Dogs, Cats etc.

 

Of the current workload at Kathu Animal Clinic about 80% comprises of the treatment and preventative health care of the beloved pets of Kathu and vicinity.

Dogs, cats, cage birds and exotic pets like tortoises, iguanas, small rodents and small primates are cared for and looked after.

 

Large Animals / Cattle, Sheep, Goats and Horses

 

Of the current workload at Kathu Animal Clinic about 20% comprise of the diagnosis and treatment of our large animal patients.  Most large animal cases like dystocias, breeding soundness examinations and pregnancy examinations are done in situ on the different farms.  Kathu Animal Clinic owns a well equiped Toyota Landcruiser that we use for farm calls.  Nearly all large animal emergencies can be handled from the Landcruiser.

 

kathu dierekliniek tande teater

Ons glo dat net omdat jy op die platteland is, beteken dit nie dat jy met die tweede beste tevrede hoef te wees nie.

 

We believe that just because you love the rural "platteland", it does not mean that you should settle for second best.

 

 

Dr. Jan is 'n lewenslid van die Suid-Afrikaanse Veterinêre Vereniging

Dr. Jan is a lifemember of the South African Veterinary AssociationSoek

Kontak ons

Telefoon
053 723 2058

Faks
053 723 1391

 

Adres
Hendrik van Eck Weg
Oorkant KFC
Kathu
8446

 

Pos Adres
Posbus 1661
Kathu
8446

 

vetdirectory-logo-to-companies---for-hyperlink-213x100