Kathu

Dierekliniek

Besigheid Ure

Monday - Friday

07h30 - 17h30

Saterday

09h00 - 12h00

 

Maandag - Vrydag

07h30 - 17h30

Saterdag

09h00 - 12h00

 

Consultations by appointment

Closed on Sundays and Public Holidays

 

Konsultasies op afspraak

Gesluit on Sondae en openbare vakansiedae

Troeteldier Raad

  • Maak altyd seker dat jou nuwe klein hondjie of katjie die gepaste inentings gekry het vir die relevante siektes van die omgewing.
  • Net omdat jou troeteldier vir jou soos 'n kind is, maak dit hom/haar nie 'n mens nie. Hulle fisiologie verskil en daarom het hulle die beste, gebalanseerde troeteldier voeding nodig vir 'n lang gesonde lewe.
  • Menslike pyn pille is skadelik vir diere. Disprin brand maagsere en Panado's veroorsaak lewerskade. Moenie dit vir jou diere gee nie.
  • Vra altyd die geleerdes. Moet nie kwakke raad vra oor jou diere se gesondheid nie. Vra jou veearts. Net omdat iemand 20 jaar getroud is, beteken dit nie hulle is 'n ginekoloog nie. Net so is iemand wat al lank diere teel nie 'n veearts of kenner van diergesondheid nie.

 

FAQ'S

Kan Dokter my hond se stert vir my afsit?

A: Stertjies afsit (kaudektomie) is sedert 1 Julie 2008 'n onetiese prosedure vir veeartse verklaar. Enige iemand anders dan 'n veearts wat 'n chirugiese prosedure op 'n dier uitvoer, kan van diere mishandeling aangekla word.

 

Hoeveel keer per dag moet my troeteldier kos kry?

A: As dit moontlik is, gee hulle 3 keer per dag kos. Anders 'n minimum van 2 etes. Dit hou hulle energie vlakke stabiel en keer dat hulle nie alles verorber wat hulle in die hande kry.

 

 

Pet advice

 

  • Always make sure that your pet is immunised against the prevailing diseases of the area.
  • Just because you love your pet like a child, you cannot feed and treat him/her as a human. Their physiology differs and they need the best perfectly balanced pet nutrition for a long healthy life.
  • Human painkillers are harmful for pets. Disprins cause gastric ulsers and Panado's cause liver failure. Don't give it to your pets.
  • Always ask the expert. Do not ask quacks about your pets health. Ask your veterinarian. Being married for 20 years does not make someone a gynaecologist. Just as breeding animals does not make you an expert on animal health.

 

 

FAQ'S

Will the veterinarian dock my puppy's tail?

A: Tail docking (caudectomy) is declared an unethical procedure since 1 July 2008. Any person that is not a veterinarian and does a surgical procedure on any animal can be prosecuted for animal cruelty.

 

How often should I feed my pet?

A: If possible 3 times a day. If this is not possible a minimum of 2 meals a day should be given. This keeps your pets energy levels stable and they wont gulp down everything they see.

 

 

Soek

Kontak ons

Telefoon
053 723 2058

Faks
053 723 1391

 

Adres
Hendrik van Eck Weg
Oorkant KFC
Kathu
8446

 

Pos Adres
Posbus 1661
Kathu
8446

 

vetdirectory-logo-to-companies---for-hyperlink-213x100